Високоефективни луминисцентни и LED осветители

ЕКОЕНЕРГИЯ ООД произвежда високоефективни луминисцентни и LED осветители за производствени помещения, офиси, административни сгради, здравни и учeбни заведения, хотели, магазини и складове. С голям успех се ползват и уличните овсетители разработвани и произведени във фирмата.

Фирмата разполага с висококвалифициран управленски и изпълнителски персонал с дългогодишен опит в областта на осветлението. Внедряването в производство на първите енергоспестяващи лампи в България е извършено изцяло от управленския състав на ЕКОЕНЕРГИЯ ООД. Над 80% от него е с висше техническо образование и с над 15 годишен опит в проектирането и изпълнението на високоефективни осветителни уредби.Стремим се да предлагаме добро качество на атрактивни цени.

Улично и районно осветление

Улично и районно осветление

Предназначено за осветяване на улици, булеварди, пътни възли и площади с невисока интензивност на движение на МПС, алеи, паркове, градини, както и на промишлени площадки, складове с повишени изисквания за влажност и запрашеност и др.

LED  Улично и районно  осветление

LED Улично и районно осветление

Предназначено за осветяване на улици, булеварди, пътни възли и площади с невисока интензивност на движение на МПС, алеи, паркове, градини, както и на промишлени площадки, складове с повишени изисквания за влажност и запрашеност и др.

Промишлено/индустриално/ осветление

Промишлено/индустриално/ осветление

Предназначени за осветяване на промишлени халета, складови площи и др.с повишени изисквания за влажност и запрашеност. Позволява изграждане на осветителни уредби тип “светеща лента” на височина до 12м

LED промишлено осветление

LED промишлено осветление

Предназначени за осветяване на промишлени халета, складови площи и др.с повишени изисквания за влажност и запрашеност. Позволява изграждане на осветителни уредби тип “светеща лента” на височина до 12м

Офисно осветление

Офисно осветление

Предназначено за осветяване на търговски обекти, изложбени зали, учебни заведения, офиси, библиотеки и др. места с повишени изисквания за визуален комфорт.

LED Офисно осветление

LED Офисно осветление

Предназначено за осветяване на търговски обекти, изложбени зали, учебни заведения, офиси, библиотеки и др. места с повишени изисквания за визуален комфорт.

Аварийно и Евакуационно

Аварийно и Евакуационно

Подходящо за обозначаване на посоки и изходи за евакуация в обществени
сгради, офиси, промишлени и търговски обекти и др. при аварийни и
бедствени ситуации.

LED Аварийно и Евакуационно

LED Аварийно и Евакуационно

Подходящо за обозначаване на посоки и изходи за евакуация в обществени
сгради, офиси, промишлени и търговски обекти и др. при аварийни и
бедствени ситуации.

Начало