За Нас

ЕКОЕНЕРГИЯ ООД

Произвеодство на високоефективни луминесцентни и LED осветители

С приложение в производствени помещения, административни сгради, здравни и учeбни заведения, хотели, магазини и складове.
Фирмата разполага с висококвалифициран управленски и изпълнителски персонал с дългогодишен опит в областта на осветлението. Внедряването в производство на първите енергоспестяващи лампи в България е извършено изцяло от управленския състав на ЕКОЕНЕРГИЯ ООД. Над 80% от него е с висше техническо образование и с над 15 годишен опит в проектирането и изпълнението на високоефективни осветителни уредби.  Изпълнителският персонал се състои изцяло от служители и работници със висше и средно техническо образование.
Фирмата разполага изцяло с необходимите производствени мощности и оборудване за изработка на електронни баласти и енергоефективни луминесцентни осветители.
Важно направление в работата на фирмата е замяната на живачни и натриеви осветители, окачени на височина до 10-12 м с луминесцентни осветители. Това е възможно поради постигане на близка характеристика до тази на живачните и натриеви осветители, високия к.п.д. на тялото и качествените светоизточници. При такава замяна освен голямата икономия се получава и по-равномерно осветяване на работната повърхност. Възможността за работа на новите осветители както с променливо, така и с постояннотоково захранване ги прави незаменими в случаите,  когато е необходимо да се използват и като аварийни светоизточници – елцентрали, метростанции, станции на съобщенията, минни галерии и др.
Областта на приложение на осветителните тела с ЕПРА се разширява от широкия обхват на захранващи напрежения, с които може да работи електронната пуско-регулираща апаратура. Произвеждат се баласти, работещи с напрежения 36 V AC, 110 V AC и DC, 220 V AC и DC. Осветителите, както и ЕПРА са изпитани в оторизирани лаборатории и отговарят на изискванията на БДС.

Начало » За Нас