Актуално

21.09.2020 г.

ЕКОЕНЕРГИЯ ООД стана бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Помощта е с преобладаващо 85% европейско и 15% национално финансиране. Този проект е насочен към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив, посредством осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19, а крайната му цел – постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията и стабилност на работните места.

Начало » Актуално