Продукти

Улично осветление

Улично осветление

Предназначен за осветяване на улици, булеварди, пътни възли и площади с невисока интензивност на движение на МПС, алеи, паркове, градини, както и на промишлени площадки, складове с повишени изисквания за влажност и запрашеност и др.

LED  Улично  осветление

LED Улично осветление

Предназначен за осветяване на улици, булеварди, пътни възли и площади с невисока интензивност на движение на МПС, алеи, паркове, градини, както и на промишлени площадки, складове с повишени изисквания за влажност и запрашеност и др.

Промишлено осветление

Промишлено осветление

Предназначени за осветяване на промишлени халета, складови площи и др.с повишени изисквания за влажност и запрашеност. Позволява изграждане на осветителни уредби тип “светеща лента” на височина до 12м

LED Промишлено осветение

LED Промишлено осветение

Предназначени за осветяване на промишлени халета, складови площи и др.с повишени изисквания за влажност и запрашеност. Позволява изграждане на осветителни уредби тип “светеща лента” на височина до 12м

Офисно осветление

Офисно осветление

Предназначен за осветяване на търговски обекти, изложбени зали, учебни заведения, офиси, библиотеки и др. места с повишени изисквания за визуален комфорт.

LED Офисно осветление

LED Офисно осветление

Предназначени за осветяване на промишлени халета, складови площи и др.с повишени изисквания за влажност и запрашеност. Позволява изграждане на осветителни уредби тип “светеща лента” на височина до 12м

Аварийно и Евакуационно

Аварийно и Евакуационно

Предназначение: Подходящ за обозначаване на посоки и изходи за евакуация в обществени
сгради, офиси, промишлени и търговски обекти и др. при аварийни и
бедствени ситуации.

LED Аварийно и Евакуационно

LED Аварийно и Евакуационно

Предназначение: Подходящ за обозначаване на посоки и изходи за евакуация в обществени
сгради, офиси, промишлени и търговски обекти и др. при аварийни и
бедствени ситуации.

Начало » Продукти