UV бактерициден рециркулатор

UV Ozone Free

Уредът е предназначен за дезинфекция на въздуха в закрити помещения, в които се изисква поддържането на асептични условия в присъствието на хора. Посредством облъчването на въздуха, преминаващ през рециркулатора с интензивно UV-C лъчение е възможно унищожаването  до 99.9% от патогенните микроорганизми – вируси, бактерии, гъби, спори и пр. Устройството представлява облъчвател от закрит тип, при които липсва излъчване на пряка UV-светлина. Източниците на UV-лъчение са безозонови лампи с дължина на вълната 200-280 nm с максимум на излъчването при 254 nm. Тези източници от ново поколение са специално разработени за вграждане в устройства, при които има изискване за минимално отделяне на озон, напълно безопасно за намиращите се в помещението хора.  Въздухът в помещението, циркулирайки принудително и многократно през рециркулатора, бива подлаган на интензивно облъчване, което води до прогресивната му дезинфекция. Особено ефективно е използването на устройството в условията на епидемични   ситуации. Така се предотвратява или ограничава разпространението на инфекции като грип, остри респираторни заболявания, дифтерия, туберколоза и др. Установено е, че корона-вирусът, предизвикващ пандемията от COVID-19, също е в много голяма степен чувствителен към UV-C лъчението.Уредът e оборудван с висококачествени безозонови UV-C тръби UVC T8 30 W/ G13 OZONE FREE

Рециркулаторът позволява непрекъснат режим на работа, без интервали на почивка, докато трае експлоатационния живот на ултравиолетовите източници.

Технически данни

Режим на работанепрекъснат
Мощност на УВ източниците  3x30W
Излъчена УВ мощност  27,6W
Обща консумирана мощност  100W
Диапазон на УВ излъчването  200-280nm
Максимално излъчване  254nm
Експлоатационен живот на УВ източниците  10 800 h
Дебит на циркулиращия въздух>180 m3/h
Захранващо напрежение200V; 50Hz
Степен на защитаIP21
Ниво на шума  48dB
Температурен диапазон0 – 400 C
Защита с/у поражение от ел. токI клас
Начало » UV бактерициден рециркулатор