Какво представлява ултравиолетовата светлина?

Ултравиолетовата (UV) светлина представлява невидимо за човешкото око електромагнитно излъчване с дължина на вълната от 10 до 400 нанометра. Този диапазон от своя страна се дели на няколко поддиапазона, като тези с най-голяма важност от биологична гледна точка са UVA (315-400 nm),  UVB (280-315 nm ) и UVC(100-280 nm).

Способността на UVC лъчението да денатурира белтъците и нуклеиновите киселини и по този начин да убива и спира възпроизвеждането на микроорганизмите е отдавна известно и широко се използва в медицината, биотехнологичните производства, хранително-вкусовата промишленост и т.н.

Освен бактерициден ефект, UVC лъчението има способността да йонизира кислородните молекули и така да генерира озон. Озонът на свой ред също е с много добър дезинфекциращ ефект, но за съжаление има неблагоприятен и токсичен ефект върху човешкия организъм.

Това налага в последното поколение бактерицидни лампи изкуствено да бъде подтиснат пика в излъчването на 185nm, който е отговорен за генерирането на озон. Ето защо тези лампи са наречени безозонови /Ozone-free/ и именно те понастоящем се използват в качеството си на бактерицидни източници.

Как да определим необходимата доза за дезинфекция?

Един опростен практически начин за пресмятане на необходимата доза лъчение е като се приложи правилото, че лампа с мощност 1W в продължение на 1 час дезинфекцира повърхност в затворено помещение 1кв. м. Съответно за помещение от 15 кв.м. е необходимо лампа с мощност 15W да работи в продължение на 1 час.

Трябва ли да има хора в помещението по време на дезинфекция? Поради вредното въздействие на UVC лъчението върху кожата и очите, по време на дезинфекция в помещението не трябва да има хора.

Начало » Бактерицидни лампи за дезинфенкция