Електронен баласт

Високочестотният електронен баласт осигурява оптимален пусков и работен режим на луминесцентните лампи. Той е малък по размер, лек, безшумен и води до увеличение на експлоатационния живот на луминисцентната лампа с 30% – 50%.

Предимствата на осветителите с високочестотен електронен баласт са следните

  • постига се значителна икономия на електроенергия в зависимост от вида на инсталацията.
  • дълъг живот на луминесцентните тръби / до 2 пъти/ в сравнение с масово използваните досега.
  • стабилен добив за целия живот на светоизточника.
  • липса на стробоскопичен ефект при монофазно захранване.
  • липса на дразнещото премигване при палене, абсолютна безшумност, нищожен коефициент на пулсации и осигуряване на зрителен комфорт.

Електронни баласти за ниско напрежение:

  • баласти за постоянно напрежение се изработват за Uном-12W;24W;36W;42W;110W;220W. Подходящи са за използване в превозни средства и като основно и аварийно осветление при специални обекти.
  • баласти за променливо напрежение се изработват за Uном-12W;24W;36W;42W;110W. Подходящи за обекти където се изисква безопасно или специфично напрежение

Всички баласти за ниско напрежение захранват една луминисцентна лампа със съответната мощност за която са предвидени.

Откъде идва голямата икономия на електроенергия?

  • Замяната на стандартната пуско-регулираща апаратура /дросел, стартер, кондензатор/ с високочестотна електронна пуско-регулираща апаратура.
  • Използване на луминесцентни тръби с високи светотехнически качества.Това дава възможност за намаляване броя на тръбите и тяхната мощност и по-оптималното им разположение в осветителя, при което се получава луминесцентно осветително тяло с висок к.п.д. – 80 – 85 %. Като цяло се намалява общия брой осветители в помещението.

Предлагат се също съвременни решения за реконструкция на осветителните уредби с корекция височината на окачване на осветителите и захранване с една ЕПРА повече от 1 осветително тяло , при което се получава максимална икономия на електроенергия, по-малки начални инвестиции и бързо изкупуване на осветителната уредба.

Важен показател е животът на светоизточника.

ЕПРА осигурява оптимален пусков и работен режим на лампите. В съчетание с тръбите на PHILIPS се достига среден живот 12 000 – 14 000 часа. Това прави новото осветление предпочитано там, където смяната на тръби е свързана с технически трудности.
Благодарение на компенсиращия ефект на електронния баласт през целия живот на тръбите, техният светлинен поток не спада с повече от 5%. Това дава възможност да се намали коефициента на запаса при изчисляване на нови осветителни уредби.
Високочестотното управление на луминесцентни лампи премахва неприятното премигване при пускане. Липсва стробоскопичен ефект при монофазно захранване, което опростява ел. инсталацията. Поради ниския коефициент на пулсации осветлението е много подходящо за компютърни зали, болнични заведения и помещения за усилен умствен труд.

 

Видове ЕПРА

Начало » Продукти » Електронен баласт